تورهای ویژه
تور ویژه متین آباد


تورهای ویژه پاییزی قدس گشت
کد تور
عنوان
مدت/نوع
زمان
هتل
قیمت به تومان
WB01
یزد میبد-کویر
4روز/زمینی
26-29 ابان
صفائیه4*T
650000
WB02
مازندران شــرقی
3 روز/زمینی
27-29 ابان
مروارید صــدرا 4*
295000
WB03
مازندران شــرقی
2 روز/زمینی
28-29 ابان
مروارید صــدرا 4*
205000
WB04
یزد-کویر
3 روز/زمینی
04- 06 اذر
صفائیه4*T
470000
 
کد تور
عنوان
مدت/نوع
زمان
هتل
قیمت به تومان
WF1
شیرازهخامنشی
3 روز/ هوایی
19- 21 اذر
پارس4*
850000
WF2
قشم
3 روز/هوایی
20-22 اذر
کیمیا3*T
1100000
WF3
کرمان
3روز/هوایی
20-22 ابان
پارس5*
1115000
WF4
خوزستان شوش -چغازنبیل
3روز/هوایی
27-29 ابان
پارس5*
1150000
WF5
کرمان
3روز/هوایی
04 06 اذر
پارس5*
1115000
WF6
قشم
3 روز/هوایی
11-13 اذر
کیمیا3*T
1100000
WF7
چابهار
4روز/هوایی
18-21 اذر
لیپار5*
1290000
WF8
چابهار
3 روز/هوایی
19-21 اذر
لیپار5*
1140000
WF9
قشم
3روز/هوایی
19-21 اذر
کیمیا3*T
1100000
WF10
مشهد
3 روز/هوایی
19-21 اذر
تهران3*
510000
 
کد تور
عنوان
مدت/نوع
زمان
هتل
قیمت به تومان
T001
تهرانگردی
سکوی باز برج میلاد، کاخ گلستان، ایران باستان، موزه جواهرات
یکروزه
سه شنبه هرهفته
-
90000
 
 
محل حرکت تورهای زمینی قدس گشت طبق ساعت هماهنگ شده از درب آژانس و تورهای هوایی از فرودگاه مهرآباد می باشد.
www.ghodsghasht.ir          88753060:تلفن

تورهای یکروزه