تورهای ویژه خارجی /

تور کوالالامپور+ سنگاپور_ 8 روزه

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 95 نام تور تور کوالالامپور+ سنگاپور_ 8 روزه تعداد شب 7 مقصد نهایی سنگاپور + کوالالامپور ایرلاین ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/01/01 شمسی : 1397/10/11
گالری
سنگاپور

سنگاپور

مالزی

مالزی

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
Verdant Hill(کوالالامپور)هتل Verdant Hill Chancellor(سنگاپور)هتل Chancellor
54,950,000
36,950,000
21,450,000
30,450,000
Furama(کوالالامپور)هتل Furama Grand Central Orchard (سنگاپور)هتل Grand Central Orchard
56,950,000
37,950,000
21,950,000
31,450,000
Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel Grand Central Orchard (سنگاپور)هتل Grand Central Orchard
57,450,000
38,450,000
21,950,000
31,950,000
Corus(کوالالامپور)هتل Corus Orchard Parade(سنگاپور)هتل Orchard Parade (BB)
62,950,000
40,950,000
22,950,000
34,450,000
Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency Dorset Regency(سنگاپور)هتل Dorset Regency
62,950,000
40,950,000
22,950,000
34,450,000
Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB) Concord Orchard(سنگاپور)هتل Concord Orchard
65,950,000
42,950,000
23,950,000
35,950,000
Pacific regency(کوالالامپور)هتل Pacific regency Pan Pacific Orchard (سنگاپور)هتل Pan Pacific Orchard
70,950,000
45,450,000
24,950,000
37,950,000
Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan Pan Pacific Orchard (سنگاپور)هتل Pan Pacific Orchard
72,950,000
46,450,000
25,450,000
38,950,000
Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance Orchard Hotel(سنگاپور)هتل Orchard Hotel
73,450,000
46,950,000
25,450,000
39,450,000
Element By Westin (کوالالامپور)هتل Element By Westin Grand Copthorne Waterfront(سنگاپور)هتل Grand Copthorne Waterfront
73,450,000
46,950,000
25,450,000
39,450,000
Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB) Carlton(سنگاپور)هتل Carlton
78,950,000
49,950,000
26,950,000
41,950,000
Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton Sheraton(سنگاپور)هتل Sheraton
79,950,000
49,950,000
26,950,000
42,450,000
Grand Millineum (کوالالامپور)هتل Grand Millineum Fairmont(سنگاپور)هتل Fairmont
52,450,000
51,450,000
27,450,000
43,450,000
Grand Millineum (کوالالامپور)هتل Grand Millineum Shangrila(سنگاپور)هتل Shangrila   (TOP)(BB)
86,450,000
53,950,000
28,450,000
45,450,000
JW MARIOTT(کوالالامپور)هتل JW MARIOTT   (TOP) Marina Mandarin(سنگاپور)هتل Marina Mandarin   (TOP)
92,450,000
56,950,000
29,450,000
48,450,000
shangri la(کوالالامپور)هتل  shangri la (BB) Shangrila(سنگاپور)هتل Shangrila   (TOP)(BB)
98,950,000
60,450,000
30,950,000
51,950,000
Ritz Carlton(کوالالامپور)هتل Ritz Carlton (BB) Fairmont(سنگاپور)هتل Fairmont
100,450,000
60,950,000
30,950,000
51,950,000
Traders by Shangri la(کوالالامپور)هتل Traders by Shangri la Marina by sands(سنگاپور)هتل Marina by sands
142,450,000
83,450,000
39,950,000
72,450,000
هتل قیمت به ریال

Verdant Hill(کوالالامپور)هتل Verdant Hill

Chancellor(سنگاپور)هتل Chancellor

یک تخته 54,950,000
دو تخته 36,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 21,450,000
کودک 12-5 30,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Furama(کوالالامپور)هتل Furama

Grand Central Orchard (سنگاپور)هتل Grand Central Orchard

یک تخته 56,950,000
دو تخته 37,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 21,950,000
کودک 12-5 31,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel

Grand Central Orchard (سنگاپور)هتل Grand Central Orchard

یک تخته 57,450,000
دو تخته 38,450,000
نفر سوم -
کودک 5-2 21,950,000
کودک 12-5 31,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Corus(کوالالامپور)هتل Corus

Orchard Parade(سنگاپور)هتل Orchard Parade (BB)

یک تخته 62,950,000
دو تخته 40,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 22,950,000
کودک 12-5 34,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency

Dorset Regency(سنگاپور)هتل Dorset Regency

یک تخته 62,950,000
دو تخته 40,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 22,950,000
کودک 12-5 34,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)

Concord Orchard(سنگاپور)هتل Concord Orchard

یک تخته 65,950,000
دو تخته 42,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 23,950,000
کودک 12-5 35,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific regency(کوالالامپور)هتل Pacific regency

Pan Pacific Orchard (سنگاپور)هتل Pan Pacific Orchard

یک تخته 70,950,000
دو تخته 45,450,000
نفر سوم -
کودک 5-2 24,950,000
کودک 12-5 37,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan

Pan Pacific Orchard (سنگاپور)هتل Pan Pacific Orchard

یک تخته 72,950,000
دو تخته 46,450,000
نفر سوم -
کودک 5-2 25,450,000
کودک 12-5 38,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance

Orchard Hotel(سنگاپور)هتل Orchard Hotel

یک تخته 73,450,000
دو تخته 46,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 25,450,000
کودک 12-5 39,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Element By Westin (کوالالامپور)هتل Element By Westin

Grand Copthorne Waterfront(سنگاپور)هتل Grand Copthorne Waterfront

یک تخته 73,450,000
دو تخته 46,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 25,450,000
کودک 12-5 39,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)

Carlton(سنگاپور)هتل Carlton

یک تخته 78,950,000
دو تخته 49,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 26,950,000
کودک 12-5 41,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton

Sheraton(سنگاپور)هتل Sheraton

یک تخته 79,950,000
دو تخته 49,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 26,950,000
کودک 12-5 42,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Millineum (کوالالامپور)هتل Grand Millineum

Fairmont(سنگاپور)هتل Fairmont

یک تخته 52,450,000
دو تخته 51,450,000
نفر سوم -
کودک 5-2 27,450,000
کودک 12-5 43,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Millineum (کوالالامپور)هتل Grand Millineum

Shangrila(سنگاپور)هتل Shangrila   (TOP)(BB)

یک تخته 86,450,000
دو تخته 53,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 28,450,000
کودک 12-5 45,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

JW MARIOTT(کوالالامپور)هتل JW MARIOTT   (TOP)

Marina Mandarin(سنگاپور)هتل Marina Mandarin   (TOP)

یک تخته 92,450,000
دو تخته 56,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 29,450,000
کودک 12-5 48,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

shangri la(کوالالامپور)هتل  shangri la (BB)

Shangrila(سنگاپور)هتل Shangrila   (TOP)(BB)

یک تخته 98,950,000
دو تخته 60,450,000
نفر سوم -
کودک 5-2 30,950,000
کودک 12-5 51,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ritz Carlton(کوالالامپور)هتل Ritz Carlton (BB)

Fairmont(سنگاپور)هتل Fairmont

یک تخته 100,450,000
دو تخته 60,950,000
نفر سوم -
کودک 5-2 30,950,000
کودک 12-5 51,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Traders by Shangri la(کوالالامپور)هتل Traders by Shangri la

Marina by sands(سنگاپور)هتل Marina by sands

یک تخته 142,450,000
دو تخته 83,450,000
نفر سوم -
کودک 5-2 39,950,000
کودک 12-5 72,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور  مالزی+ سنگاپور 

4 شب کوالالامپور+ 3 شب سنگاپور

 

خدمات تور :

1- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ایر 

2- 7 شب اقامت در هتلهای فوق همراه با صبحانه 

3- ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت در مقصد و ترانسفر بین شهری 

4- ویزای سنگاپور

5- راهنمای فارسی زبان

6- سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق 

7- بیمه حوادث مسافرتی 

8- یک گشت شهری در کوالالامپوربه علت متغیر بودن نرخ ارز لطفا قبل از خرید تور با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید

 

توضیحات

 مدارک لازم:

 پاسپورت  با حداقل 7 ماه اعتباراز تاریخ  حرکت  مسافر+ 1 قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید+ مشخصات فردی   

نکات مهم :

1-نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 490/000 تومان می باشد. 

2- پرواز و هتل چارتر  و غیرقابل استرداد می باشد.

3-پرداخت 60% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است. 

4- مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر بوده و شرک قدس گشت مسئولیتی در قبال پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.

5- بنا به اطلاعیه وزارت گردشگری کشور مالزی کلیه مسافرینی که از تاریخ 1 سپتامبر 2017 به این کشور سفر می کنند، موظف هستند تا مبلغ 10 رینگت مالزی ( معادل حدودی 2/5 دلار آمریکا) به ازای هر شب اقامت در ه اتاق به صورت مستقیم به هتل محل اقامت خود پرداخت نمایند و شرکت قدس گشت در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

6- نرخ پکیج بر مبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است، بنابراین خواهشمند است قبل از اقدام به خرید تور با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید. 


    


درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*