تورهای ویژه خارجی /

تور نوروز 98 کوالالامپور_ 8 روزه

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 5 نام تور تور نوروز 98 کوالالامپور_ 8 روزه تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور حمل ونقل ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/01/01 شمسی : 1398/10/11
گالری
مالزی

مالزی

مالزی

مالزی

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
400 $
240 $
160 $
230 $
Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
550 $
320 $
190 $
310 $
Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
780 $
450 $
270 $
430 $
ROYAL BINTANG(کوالالامپور)هتل ROYAL BINTANG (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
420 $
250 $
160 $
240 $
Corus(کوالالامپور)هتل Corus
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
540 $
315 $
190 $
305 $
Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
535 $
310 $
190 $
300 $
Maya hotel(کوالالامپور)هتل Maya hotel
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
640 $
370 $
220 $
350 $
Swiss Garden Residence(کوالالامپور)هتل Swiss Garden Residence
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
455 $
270 $
180 $
260 $
Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
650 $
380 $
220 $
360 $
berjaya times square(کوالالامپور)هتل berjaya times square   (TOP)(BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
620 $
360 $
210 $
340 $
BERJAYA TIMES SQUARE-STUDIO ROOM(کوالالامپور)هتل BERJAYA TIMES SQUARE-STUDIO ROOM
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
580 $
340 $
210 $
 
JW MARIOTT(کوالالامپور)هتل JW MARIOTT   (TOP)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
980 $
550 $
310 $
520 $
Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
495 $
285 $
190 $
275 $
Pullman(کوالالامپور)هتل Pullman
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
690 $
400 $
250 $
380 $
Verdant Hill(کوالالامپور)هتل Verdant Hill
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
465 $
275 $
180 $
265 $
Sunway Putra(کوالالامپور)هتل Sunway Putra
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
465 $
275 $
180 $
265 $
Grand Millineum (کوالالامپور)هتل Grand Millineum
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
780 $
450 $
270 $
430 $
Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
750 $
470 $
270 $
410 $
Federal (کوالالامپور)هتل Federal
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
440 $
260 $
170 $
250 $
Traders by Shangri la(کوالالامپور)هتل Traders by Shangri la
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
1030 $
570 $
310 $
 
sand piper(کوالالامپور)هتل sand piper
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
290 $
180 $
130 $
170 $
max hotel(کوالالامپور)هتل max hotel
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
290 $
180 $
130 $
170 $
cosmo(کوالالامپور)هتل cosmo
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
360 $
220 $
145 $
200 $
RAMADA KLCC(کوالالامپور)هتل RAMADA KLCC
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
495 $
290 $
190 $
280 $
renaissance east hotel(کوالالامپور)هتل renaissance east hotel
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
670 $
390 $
250 $
370 $
renaissance west hotel(کوالالامپور)هتل renaissance west hotel   (TOP)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
820 $
460 $
280 $
440 $
Westin(کوالالامپور)هتل Westin
تماس بگیرید
تماس بگیرید
49,900,000
49,900,000
ارزی
650 $
380 $
220 $
360 $
هتل قیمت به ریال

Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 400 $
دو تخته 240 $
کودک 6-2 160 $
کودک 12-6 230 $

Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 550 $
دو تخته 320 $
کودک 6-2 190 $
کودک 12-6 310 $

Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 780 $
دو تخته 450 $
کودک 6-2 270 $
کودک 12-6 430 $

ROYAL BINTANG(کوالالامپور)هتل ROYAL BINTANG (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 420 $
دو تخته 250 $
کودک 6-2 160 $
کودک 12-6 240 $

Corus(کوالالامپور)هتل Corus

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 540 $
دو تخته 315 $
کودک 6-2 190 $
کودک 12-6 305 $

Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 535 $
دو تخته 310 $
کودک 6-2 190 $
کودک 12-6 300 $

Maya hotel(کوالالامپور)هتل Maya hotel

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 640 $
دو تخته 370 $
کودک 6-2 220 $
کودک 12-6 350 $

Swiss Garden Residence(کوالالامپور)هتل Swiss Garden Residence

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 455 $
دو تخته 270 $
کودک 6-2 180 $
کودک 12-6 260 $

Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 650 $
دو تخته 380 $
کودک 6-2 220 $
کودک 12-6 360 $

berjaya times square(کوالالامپور)هتل berjaya times square   (TOP)(BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 620 $
دو تخته 360 $
کودک 6-2 210 $
کودک 12-6 340 $

BERJAYA TIMES SQUARE-STUDIO ROOM(کوالالامپور)هتل BERJAYA TIMES SQUARE-STUDIO ROOM

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 580 $
دو تخته 340 $
کودک 6-2 210 $
کودک 12-6 -

JW MARIOTT(کوالالامپور)هتل JW MARIOTT   (TOP)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 980 $
دو تخته 550 $
کودک 6-2 310 $
کودک 12-6 520 $

Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 495 $
دو تخته 285 $
کودک 6-2 190 $
کودک 12-6 275 $

Pullman(کوالالامپور)هتل Pullman

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 690 $
دو تخته 400 $
کودک 6-2 250 $
کودک 12-6 380 $

Verdant Hill(کوالالامپور)هتل Verdant Hill

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 465 $
دو تخته 275 $
کودک 6-2 180 $
کودک 12-6 265 $

Sunway Putra(کوالالامپور)هتل Sunway Putra

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 465 $
دو تخته 275 $
کودک 6-2 180 $
کودک 12-6 265 $

Grand Millineum (کوالالامپور)هتل Grand Millineum

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 780 $
دو تخته 450 $
کودک 6-2 270 $
کودک 12-6 430 $

Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 750 $
دو تخته 470 $
کودک 6-2 270 $
کودک 12-6 410 $

Federal (کوالالامپور)هتل Federal

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 440 $
دو تخته 260 $
کودک 6-2 170 $
کودک 12-6 250 $

Traders by Shangri la(کوالالامپور)هتل Traders by Shangri la

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1030 $
دو تخته 570 $
کودک 6-2 310 $
کودک 12-6 -

sand piper(کوالالامپور)هتل sand piper

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 290 $
دو تخته 180 $
کودک 6-2 130 $
کودک 12-6 170 $

max hotel(کوالالامپور)هتل max hotel

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 290 $
دو تخته 180 $
کودک 6-2 130 $
کودک 12-6 170 $

cosmo(کوالالامپور)هتل cosmo

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 360 $
دو تخته 220 $
کودک 6-2 145 $
کودک 12-6 200 $

RAMADA KLCC(کوالالامپور)هتل RAMADA KLCC

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 495 $
دو تخته 290 $
کودک 6-2 190 $
کودک 12-6 280 $

renaissance east hotel(کوالالامپور)هتل renaissance east hotel

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 670 $
دو تخته 390 $
کودک 6-2 250 $
کودک 12-6 370 $

renaissance west hotel(کوالالامپور)هتل renaissance west hotel   (TOP)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 820 $
دو تخته 460 $
کودک 6-2 280 $
کودک 12-6 440 $

Westin(کوالالامپور)هتل Westin

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 650 $
دو تخته 380 $
کودک 6-2 220 $
کودک 12-6 360 $
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر 1- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان(تهران-کوالالامپور-تهران) 2- 7 شب اقامت در هتل ها همراه با صبحانه 3-یک گشت شهری با ناهارایرانی4- لیدرمحلی در مقصد 5- ترانسفر فرودگاهی در مقصد 6-سیم کارت رایگان به ازای هراتاق.
برنامه سفر

تور  مالزی_ کوالالامپور 8 روز و 7 شب 

اعتبار پکیج : از 1018 دی تا اطلاع ثانوی

 

نرخ پرواز با هواپیمایی ماهان برای بزرگسال  6/290/000 تومان و برای کودکان 2-12 سال 4/99/000 تومان می باشد ،

جهت سهولت در پرداخت هزینه های دلاری تور، در صورت تمایل مبلغ دلاری به نرخ روز ریالی دریافت می گردد*

 

خدمات تور شامل  : 

1- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان(تهران-کوالالامپور-تهران)

2- 7 شب اقامت در هتل ها همراه با صبحانه

3-یک گشت شهری با ناهارایرانی

4- لیدرمحلی در مقصد

5- ترانسفر فرودگاهی در مقصد

6-سیم کارت رایگان به ازای هراتاق

توضیحات

مدارک مورد نیاز :

اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر.

 

تــوضـیـحـات :  

1. پرداخت 60% از مبلغ کل تور به صورت دلاری و هزینه بلیط به صورت ریالی در هنگام ثبت نام الزامی است.

2 . Check in ساعت 14:00 وCheck out  ساعت 12:00 ظهر می باشد.

3. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است.

4. نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

5.گشت شهری و سیم کارت تنها به مسافرانی که یک هفته اقامت دارند تعلق می گیرد.

6.مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور به عهده مسافر می باشد.

8. کلیه قیمت ها به دلار امریکا و هزینه بلیط به تومان می باشد.

9. درصورتی که پروازی به غیر از ماهان خریداری نمایید مبلغ 50 دلار بابت ترانسفراخذخواهدشد.

10. در مالزی بابت مالیات توریستی هتل ها مبالغی را بابت هر شب اقامت در هر اتاق از مسافرین دریافت خواهند کرد که در هتل های مختلف یکسان نمی باشد که خود مسافر باید نقدا به هتل پرداخت نمایند.

11. نرخ کودک زیر 2 سال  20% نرخ بزرگسال می باشد.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*