تورهای ویژه خارجی /

تور کوالالامپور_ 8 روزه

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 5 نام تور تور کوالالامپور_ 8 روزه تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور ایرلاین ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/01/01 شمسی : 1397/10/11
گالری
مالزی

مالزی

مالزی

مالزی

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
360 $
185 $
95 $
165 $
Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
485 $
250 $
125 $
230 $
ROYAL(کوالالامپور)هتل  ROYAL (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
385 $
200 $
105 $
180 $
Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
765 $
405 $
190 $
380 $
Corus(کوالالامپور)هتل Corus
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
470 $
240 $
120 $
220 $
Furama(کوالالامپور)هتل Furama
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
395 $
205 $
105 $
185 $
Sani hotel(کوالالامپور)هتل Sani hotel
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
255 $
125 $
70 $
105 $
Pacific regency(کوالالامپور)هتل Pacific regency
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
460 $
245 $
125 $
225 $
Maya hotel(کوالالامپور)هتل Maya hotel
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
595 $
315 $
155 $
290 $
Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
605 $
320 $
160 $
300 $
Pacific express(کوالالامپور)هتل Pacific express
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
255 $
125 $
70 $
105 $
berjaya times square(کوالالامپور)هتل berjaya times square   (TOP)(BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
575 $
305 $
150 $
280 $
Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
450 $
230 $
115 $
210 $
Pullman(کوالالامپور)هتل Pullman
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
605 $
320 $
160 $
300 $
Royale Chulan Bukit Bintang Hotel  (کوالالامپور)هتل Royale Chulan Bukit Bintang Hotel  
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
370 $
190 $
100 $
170 $
Verdant Hill(کوالالامپور)هتل Verdant Hill
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
420 $
215 $
110 $
195 $
Flamingo (کوالالامپور)هتل Flamingo (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
275 $
135 $
75 $
115 $
هتل قیمت به ریال

Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 360 $
دو تخته 185 $
کودک 6-2 95 $
کودک 12-6 165 $

Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 485 $
دو تخته 250 $
کودک 6-2 125 $
کودک 12-6 230 $

ROYAL(کوالالامپور)هتل  ROYAL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 385 $
دو تخته 200 $
کودک 6-2 105 $
کودک 12-6 180 $

Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 765 $
دو تخته 405 $
کودک 6-2 190 $
کودک 12-6 380 $

Corus(کوالالامپور)هتل Corus

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 470 $
دو تخته 240 $
کودک 6-2 120 $
کودک 12-6 220 $

Furama(کوالالامپور)هتل Furama

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 395 $
دو تخته 205 $
کودک 6-2 105 $
کودک 12-6 185 $

Sani hotel(کوالالامپور)هتل Sani hotel

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 255 $
دو تخته 125 $
کودک 6-2 70 $
کودک 12-6 105 $

Pacific regency(کوالالامپور)هتل Pacific regency

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 460 $
دو تخته 245 $
کودک 6-2 125 $
کودک 12-6 225 $

Maya hotel(کوالالامپور)هتل Maya hotel

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 595 $
دو تخته 315 $
کودک 6-2 155 $
کودک 12-6 290 $

Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 605 $
دو تخته 320 $
کودک 6-2 160 $
کودک 12-6 300 $

Pacific express(کوالالامپور)هتل Pacific express

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 255 $
دو تخته 125 $
کودک 6-2 70 $
کودک 12-6 105 $

berjaya times square(کوالالامپور)هتل berjaya times square   (TOP)(BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 575 $
دو تخته 305 $
کودک 6-2 150 $
کودک 12-6 280 $

Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 450 $
دو تخته 230 $
کودک 6-2 115 $
کودک 12-6 210 $

Pullman(کوالالامپور)هتل Pullman

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 605 $
دو تخته 320 $
کودک 6-2 160 $
کودک 12-6 300 $

Royale Chulan Bukit Bintang Hotel  (کوالالامپور)هتل Royale Chulan Bukit Bintang Hotel  

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 370 $
دو تخته 190 $
کودک 6-2 100 $
کودک 12-6 170 $

Verdant Hill(کوالالامپور)هتل Verdant Hill

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 420 $
دو تخته 215 $
کودک 6-2 110 $
کودک 12-6 195 $

Flamingo (کوالالامپور)هتل Flamingo (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 275 $
دو تخته 135 $
کودک 6-2 75 $
کودک 12-6 115 $
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور  مالزی_ کوالالامپور 8 روز و 7 شب 

اعتبار پکیج : از 8 مهر تا اطلاع ثانوی

 

نرخ پرواز برمبنای پایین ترین کلاس پروازی  با هواپیمایی ماهان  33/900/000  ریال می باشد ، این قیمت نسبت به تاریخ سفر مسافر متغیر بوده که در زمان ثبت نام مشخص میگردد و می بایست با کانتر مربوطه هماهنگ شود.


خدمات تور شامل  : 

1- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان

2- 7 شب اقامت در هتل ها همراه با صبحانه

3-یک گشت شهری با ناهارایرانی

4- لیدرمحلی در مقصد

5- ترانسفر فرودگاهی در مقصد

6-سیم کارت رایگان به ازای هراتاق

توضیحات

مدارک مورد نیاز :

اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر.


تــوضـیـحـات :  

1. پرداخت 60% از مبلغ کل تور به صورت دلاری و هزینه بلیط به صورت ریالی در هنگام ثبت نام الزامی است.

2 . Check in ساعت 14:00 وCheck out  ساعت 12:00 ظهر می باشد.

3. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است.

4. نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

5.گشت شهری و سیم کارت تنها به مسافرانی که یک هفته اقامت دارند تعلق می گیرد.

6.مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور به عهده مسافر می باشد.

8. کلیه قیمت ها به دلار امریکا می باشد.

9. درصورتی که پروازی به غیر از ماهان خریداری نمایید مبلغ 50 دلار بابت ترانسفراخذخواهدشد.

10. در مالزی بابت مالیات توریستی هتل ها مبالغی را بابت هر شب اقامت در هر اتاق از مسافرین دریافت خواهند کرد که در هتل های مختلف یکسان نمی باشد که خود مسافر باید نقدا به هتل پرداخت نمایند.

11. نرخ کودک زیر 2 سال  20% نرخ بزرگسال می باشد.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*