تورهای ویژه خارجی /

تور کوالالامپور_ 8 روزه

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 5 نام تور تور کوالالامپور_ 8 روزه تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور ایرلاین ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/01/01 شمسی : 1397/10/11
گالری
مالزی

مالزی

مالزی

مالزی

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)
41,490,000
28,990,000
17,990,000
22,990,000
Royale Chulan Bukit Bintang Hotel  (کوالالامپور)هتل Royale Chulan Bukit Bintang Hotel  
42,990,000
29,490,000
18,490,000
23,990,000
Furama(کوالالامپور)هتل Furama
45,490,000
30,490,000
18,990,000
24,990,000
Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel
48,490,000
31,990,000
19,490,000
26,490,000
Verdant Hill(کوالالامپور)هتل Verdant Hill
47,490,000
31,990,000
19,490,000
25,990,000
Federal (کوالالامپور)هتل Federal
47,490,000
31,990,000
19,490,000
25,990,000
Pacific regency(کوالالامپور)هتل Pacific regency
49,990,000
32,990,000
19,990,000
26,990,000
Corus(کوالالامپور)هتل Corus
50,490,000
33,490,000
19,990,000
27,490,000
Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)
51,490,000
33,990,000
19,990,000
27,990,000
Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency
51,490,000
33,990,000
19,990,000
27,990,000
berjaya times square(کوالالامپور)هتل berjaya times square   (TOP)(BB)
53,490,000
34,990,000
20,490,000
28,490,000
Maya hotel(کوالالامپور)هتل Maya hotel
57,990,000
36,990,000
21,490,000
30,990,000
Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan
58,990,000
37,490,000
21,990,000
30,990,000
Element By Westin (کوالالامپور)هتل Element By Westin
58,990,000
37,490,000
21,990,000
30,990,000
Stripes(کوالالامپور)هتل Stripes
58,990,000
37,490,000
21,990,000
30,990,000
Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance
59,490,000
37,990,000
21,990,000
31,490,000
Pullman(کوالالامپور)هتل Pullman
60,990,000
38,490,000
21,990,000
31,990,000
Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton
65,490,000
40,990,000
22,990,000
33,990,000
Hilton By Doubletree(کوالالامپور)هتل Hilton By Doubletree
66,490,000
41,490,000
23,490,000
34,490,000
Grand Millineum (کوالالامپور)هتل Grand Millineum
66,990,000
41,990,000
23,490,000
34,990,000
Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)
71,990,000
43,990,000
24,490,000
36,990,000
shangri la(کوالالامپور)هتل  shangri la (BB)
95,990,000
55,990,000
28,990,000
47,990,000
JW MARIOTT(کوالالامپور)هتل JW MARIOTT   (TOP)
95,990,000
55,990,000
28,990,000
47,990,000
Ritz Carlton(کوالالامپور)هتل Ritz Carlton (BB)
101,990,000
59,490,000
30,490,000
50,490,000
هتل قیمت به ریال

Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)

یک تخته 41,490,000
دو تخته 28,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 17,990,000
کودک 12-5 22,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royale Chulan Bukit Bintang Hotel  (کوالالامپور)هتل Royale Chulan Bukit Bintang Hotel  

یک تخته 42,990,000
دو تخته 29,490,000
نفر سوم -
کودک 5-2 18,490,000
کودک 12-5 23,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Furama(کوالالامپور)هتل Furama

یک تخته 45,490,000
دو تخته 30,490,000
نفر سوم -
کودک 5-2 18,990,000
کودک 12-5 24,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel

یک تخته 48,490,000
دو تخته 31,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 19,490,000
کودک 12-5 26,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Verdant Hill(کوالالامپور)هتل Verdant Hill

یک تخته 47,490,000
دو تخته 31,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 19,490,000
کودک 12-5 25,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Federal (کوالالامپور)هتل Federal

یک تخته 47,490,000
دو تخته 31,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 19,490,000
کودک 12-5 25,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific regency(کوالالامپور)هتل Pacific regency

یک تخته 49,990,000
دو تخته 32,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 19,990,000
کودک 12-5 26,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Corus(کوالالامپور)هتل Corus

یک تخته 50,490,000
دو تخته 33,490,000
نفر سوم -
کودک 5-2 19,990,000
کودک 12-5 27,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)

یک تخته 51,490,000
دو تخته 33,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 19,990,000
کودک 12-5 27,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency

یک تخته 51,490,000
دو تخته 33,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 19,990,000
کودک 12-5 27,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

berjaya times square(کوالالامپور)هتل berjaya times square   (TOP)(BB)

یک تخته 53,490,000
دو تخته 34,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 20,490,000
کودک 12-5 28,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Maya hotel(کوالالامپور)هتل Maya hotel

یک تخته 57,990,000
دو تخته 36,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 21,490,000
کودک 12-5 30,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan

یک تخته 58,990,000
دو تخته 37,490,000
نفر سوم -
کودک 5-2 21,990,000
کودک 12-5 30,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Element By Westin (کوالالامپور)هتل Element By Westin

یک تخته 58,990,000
دو تخته 37,490,000
نفر سوم -
کودک 5-2 21,990,000
کودک 12-5 30,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Stripes(کوالالامپور)هتل Stripes

یک تخته 58,990,000
دو تخته 37,490,000
نفر سوم -
کودک 5-2 21,990,000
کودک 12-5 30,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance

یک تخته 59,490,000
دو تخته 37,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 21,990,000
کودک 12-5 31,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pullman(کوالالامپور)هتل Pullman

یک تخته 60,990,000
دو تخته 38,490,000
نفر سوم -
کودک 5-2 21,990,000
کودک 12-5 31,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton

یک تخته 65,490,000
دو تخته 40,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 22,990,000
کودک 12-5 33,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hilton By Doubletree(کوالالامپور)هتل Hilton By Doubletree

یک تخته 66,490,000
دو تخته 41,490,000
نفر سوم -
کودک 5-2 23,490,000
کودک 12-5 34,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Millineum (کوالالامپور)هتل Grand Millineum

یک تخته 66,990,000
دو تخته 41,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 23,490,000
کودک 12-5 34,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)

یک تخته 71,990,000
دو تخته 43,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 24,490,000
کودک 12-5 36,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

shangri la(کوالالامپور)هتل  shangri la (BB)

یک تخته 95,990,000
دو تخته 55,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 28,990,000
کودک 12-5 47,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

JW MARIOTT(کوالالامپور)هتل JW MARIOTT   (TOP)

یک تخته 95,990,000
دو تخته 55,990,000
نفر سوم -
کودک 5-2 28,990,000
کودک 12-5 47,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ritz Carlton(کوالالامپور)هتل Ritz Carlton (BB)

یک تخته 101,990,000
دو تخته 59,490,000
نفر سوم -
کودک 5-2 30,490,000
کودک 12-5 50,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور  مالزی_ کوالالامپور 8 روز و 7 شب 

از 19 اردیبهشت هر هفته یکشنبه، چهارشنبه و جمعه ها 

 

خدمات تور مالزی:

     **  بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ایر 

     **   7شب اقامت در هتلهای فوق همراه با صبحانه

     **   ترانسفر فرودگاهی

     **   راهنمای فارسی زبان

     **   بیمه حوادث مسافرتی

     **   سیم کارت به ازای هر اتاق 

     **   یک گشت شهری نیمروز همراه با ناهار

 

به علت متغیر بودن نرخ ارز لطفا قبل از خرید با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

توضیحات

 مدارک لازم:  

پاسپورت  با حداقل 7 ماه اعتباراز تاریخ  حرکت  مسافر     

 

نکات مهم :

1-نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 490/000 تومان می باشد. 

2- پرواز و هتل چارتر  و غیرقابل استرداد می باشد.

3-پرداخت 60% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است. 

4- مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر بوده و شرک قدس گشت مسئولیتی در قبال پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.

5- بنا به اطلاعیه وزارت گردشگری کشور مالزی کلیه مسافرینی که از تاریخ 1 سپتامبر 2017 به این کشور سفر می کنند، موظف هستند تا مبلغ 10 رینگت مالزی ( معادل حدودی 2/5 دلار آمریکا) به ازای هر شب اقامت در ه اتاق به صورت مستقیم به هتل محل اقامت خود پرداخت نمایند و شرکت قدس گشت در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

6- نرخ پکیج بر مبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است، بنابراین خواهشمند است قبل از اقدام به خرید تور با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید. 

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*