تورهای ویژه خارجی /

تور نوروزی تایلند_بانکوک+ پوکت_ 8 روزه

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 95 نام تور تور نوروزی تایلند_بانکوک+ پوکت_ 8 روزه تعداد شب 7 مقصد نهایی بانکوک + پوکت ایرلاین ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/08/01 شمسی : 1398/05/10
گالری
تایلند

تایلند

تایلند

تایلند

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
FORUM PARK(بانکوک)هتل FORUM PARK (BB) (Days Inn Patong(DLX(پوکت)هتل (Days Inn Patong(DLX
57,900,000
51,900,000
48,900,000
50,900,000
(Ibis sathorn (STD(بانکوک)هتل (Ibis sathorn (STD IBIS Patong(پوکت)هتل IBIS Patong   (TOP)(BB)
65,900,000
56,900,000
51,900,000
 
(Eastin Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Eastin Bangkok(SUP (Ashlee Plaza (STD(پوکت)هتل (Ashlee Plaza (STD
65,900,000
56,900,000
51,900,000
55,900,000
Novotelsilom/Mandarin Center Point(بانکوک)هتل Novotelsilom/Mandarin Center Point Ashlee Hight(پوکت)هتل Ashlee Hight
71,900,000
59,900,000
52,900,000
58,900,000
Bangkok Palace(بانکوک)هتل Bangkok Palace SWISSOTEL PATONG PREMIER(پوکت)هتل SWISSOTEL PATONG PREMIER
74,900,000
61,900,000
53,900,000
60,900,000
(Asia Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Asia Bangkok(SUP DUANGITT RESORT-SUP(پوکت)هتل DUANGITT RESORT-SUP
76,900,000
62,900,000
54,900,000
61,500,000
(Novotel silom(SUP(بانکوک)هتل (Novotel silom(SUP (Deevana Plaza Patong(DLXCityview(پوکت)هتل (Deevana Plaza Patong(DLXCityview
78,900,000
63,900,000
54,900,000
61,900,000
Ramada Palaza(بانکوک)هتل Ramada Palaza Aquamarine(پوکت)هتل Aquamarine   (TOP)
78,900,000
63,900,000
54,900,000
61,900,000
(Novotel Platinum(SUP(بانکوک)هتل (Novotel Platinum(SUP   (TOP) Novotel Phuket Resort-sup(پوکت)هتل Novotel Phuket Resort-sup   (TOP)(BB)
85,900,000
66,900,000
54,900,000
64,900,000
Pullman Bangkok(بانکوک)هتل Pullman Bangkok Diamond Cliff(پوکت)هتل Diamond Cliff
85,900,000
67,900,000
56,900,000
65,900,000
(Novotel Platinum(SUP(بانکوک)هتل (Novotel Platinum(SUP   (TOP) Grand Mercure Patong(پوکت)هتل Grand Mercure Patong   (TOP)
89,900,000
69,900,000
57,900,000
67,900,000
(Grande Centre Point Ploenchit(DLX(بانکوک)هتل (Grande Centre Point Ploenchit(DLX Millenium Resort (پوکت)هتل Millenium Resort  (BB)
89,900,000
69,900,000
57,900,000
67,900,000
Pathumwan Princess(بانکوک)هتل Pathumwan Princess Kalimua Resort(پوکت)هتل Kalimua Resort
94,900,000
71,900,000
57,900,000
68,900,000
(Le Bua State Tower(SUP(بانکوک)هتل (Le Bua State Tower(SUP   (TOP) (Hyatt Regency(Garden view(پوکت)هتل (Hyatt Regency(Garden view   (TOP)
112,900,000
81,900,000
61,900,000
 
JW Marriott Bangkok(بانکوک)هتل JW Marriott  Bangkok   (TOP) JW Marriott Phuket(پوکت)هتل JW Marriott  Phuket   (TOP)
121,900,000
85,900,000
63,900,000
81,900,000
Renaissance Bangkok(بانکوک)هتل Renaissance  Bangkok Renaissance Phuket(پوکت)هتل Renaissance Phuket   (TOP)
124,900,000
86,900,000
65,900,000
82,900,000
Lemeridien bkk(بانکوک)هتل Lemeridien bkk   (TOP)(BB) LEMERIDIEN PHUKET-DLX GARDEN VIEW(پوکت)هتل LEMERIDIEN PHUKET-DLX GARDEN VIEW   (TOP)
124,900,000
91,900,000
65,900,000
88,900,000
هتل قیمت به ریال

FORUM PARK(بانکوک)هتل FORUM PARK (BB)

(Days Inn Patong(DLX(پوکت)هتل (Days Inn Patong(DLX

یک تخته 57,900,000
دو تخته 51,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 48,900,000
کودک 12-5 50,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Ibis sathorn (STD(بانکوک)هتل (Ibis sathorn (STD

IBIS Patong(پوکت)هتل IBIS Patong   (TOP)(BB)

یک تخته 65,900,000
دو تخته 56,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 51,900,000
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Eastin Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Eastin Bangkok(SUP

(Ashlee Plaza (STD(پوکت)هتل (Ashlee Plaza (STD

یک تخته 65,900,000
دو تخته 56,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 51,900,000
کودک 12-5 55,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotelsilom/Mandarin Center Point(بانکوک)هتل Novotelsilom/Mandarin Center Point

Ashlee Hight(پوکت)هتل Ashlee Hight

یک تخته 71,900,000
دو تخته 59,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 52,900,000
کودک 12-5 58,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Bangkok Palace(بانکوک)هتل Bangkok Palace

SWISSOTEL PATONG PREMIER(پوکت)هتل SWISSOTEL PATONG PREMIER

یک تخته 74,900,000
دو تخته 61,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 53,900,000
کودک 12-5 60,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Asia Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Asia Bangkok(SUP

DUANGITT RESORT-SUP(پوکت)هتل DUANGITT RESORT-SUP

یک تخته 76,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 54,900,000
کودک 12-5 61,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Novotel silom(SUP(بانکوک)هتل (Novotel silom(SUP

(Deevana Plaza Patong(DLXCityview(پوکت)هتل (Deevana Plaza Patong(DLXCityview

یک تخته 78,900,000
دو تخته 63,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 54,900,000
کودک 12-5 61,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada Palaza(بانکوک)هتل Ramada Palaza

Aquamarine(پوکت)هتل Aquamarine   (TOP)

یک تخته 78,900,000
دو تخته 63,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 54,900,000
کودک 12-5 61,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Novotel Platinum(SUP(بانکوک)هتل (Novotel Platinum(SUP   (TOP)

Novotel Phuket Resort-sup(پوکت)هتل Novotel Phuket Resort-sup   (TOP)(BB)

یک تخته 85,900,000
دو تخته 66,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 54,900,000
کودک 12-5 64,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pullman Bangkok(بانکوک)هتل Pullman Bangkok

Diamond Cliff(پوکت)هتل Diamond Cliff

یک تخته 85,900,000
دو تخته 67,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 56,900,000
کودک 12-5 65,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Novotel Platinum(SUP(بانکوک)هتل (Novotel Platinum(SUP   (TOP)

Grand Mercure Patong(پوکت)هتل Grand Mercure Patong   (TOP)

یک تخته 89,900,000
دو تخته 69,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 57,900,000
کودک 12-5 67,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Grande Centre Point Ploenchit(DLX(بانکوک)هتل (Grande Centre Point Ploenchit(DLX

Millenium Resort (پوکت)هتل Millenium Resort  (BB)

یک تخته 89,900,000
دو تخته 69,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 57,900,000
کودک 12-5 67,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pathumwan Princess(بانکوک)هتل Pathumwan Princess

Kalimua Resort(پوکت)هتل Kalimua Resort

یک تخته 94,900,000
دو تخته 71,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 57,900,000
کودک 12-5 68,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Le Bua State Tower(SUP(بانکوک)هتل (Le Bua State Tower(SUP   (TOP)

(Hyatt Regency(Garden view(پوکت)هتل (Hyatt Regency(Garden view   (TOP)

یک تخته 112,900,000
دو تخته 81,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 61,900,000
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

JW Marriott Bangkok(بانکوک)هتل JW Marriott  Bangkok   (TOP)

JW Marriott Phuket(پوکت)هتل JW Marriott  Phuket   (TOP)

یک تخته 121,900,000
دو تخته 85,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 63,900,000
کودک 12-5 81,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Renaissance Bangkok(بانکوک)هتل Renaissance  Bangkok

Renaissance Phuket(پوکت)هتل Renaissance Phuket   (TOP)

یک تخته 124,900,000
دو تخته 86,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 65,900,000
کودک 12-5 82,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Lemeridien bkk(بانکوک)هتل Lemeridien bkk   (TOP)(BB)

LEMERIDIEN PHUKET-DLX GARDEN VIEW(پوکت)هتل LEMERIDIEN PHUKET-DLX GARDEN VIEW   (TOP)

یک تخته 124,900,000
دو تخته 91,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 65,900,000
کودک 12-5 88,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور نوروز 97 تایلند_ 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت

تاریخ حرکت تور : 29،27،26 اسفند و 4،3 فروردین 

نرخ کودک زیر دو سال 15% بزرگسال است.


خدمات تور شامل :

 1- بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان 

2- ویزای توریستی تایلند

3- 7 شب اقامت در هتل های فوق الذکر همراه با صبحانه

4- ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت در مقصد

5- پرواز داخلی

6- تور لیدر فارسی زبان درمقصد

7- سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق 

8- یک گشت شهری در بانکوک 

9- بیمه مسافرتی 

به علت متغیر بودن نرخ ارز لطفا قبل از خرید با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 

توضیحات

1. پرداخت 60% از مبلغ کل تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

2 .  Check in ساعت 14:00 وCheck out  ساعت 12:00 ظهر میباشد.

3. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است.

4 . نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

5.مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور به عهده مسافر  می باشد.

6.در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ، آژانس هیچگونه تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت.

7. گشت شهری و سیم کارت تنها به مسافرینی که یک هفته اقامت دارند تعلق می گیرد.

مدارک مورد نیاز :

اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار

2 قطعه عکس 4*6 رنگی ، تمام رخ زمینه سفید

کپی صفحه اول شناسنامه و توضيحات

کپی پشت و رو کارت ملی

 پرینت گردش  حساب 1 ماهه گذشته  با مهر بانک با حداقل مانده 7 میلیون تومان

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*