تورهای ویژه خارجی /

اطلاعات تور  
کد تور نام تور تعداد شب مقصد نهایی وضعیت سفر اعتبار تور میلادی : // شمسی : -621/01/0-78
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
TAJ HOTEL(دهلی)هتل TAJ HOTEL   (TOP) RAMADA PLAZA(آگرا)هتل RAMADA PLAZA CROWNE PLAZA ROHINI(جیپور)هتل CROWNE PLAZA ROHINI
51,900,000
51,900,000
44,900,000
44,900,000
ارزی
610 $
409 $
150 $
279 $
COUNTRY INN SUITES(دهلی)هتل COUNTRY INN SUITES CLARKS SHIRAZ(آگرا)هتل CLARKS SHIRAZ (BB)MANSINGH(جیپور)هتل MANSINGH
51,900,000
51,900,000
44,900,000
44,900,000
ارزی
459 $
319 $
150 $
249 $
هتل قیمت به ریال

TAJ HOTEL(دهلی)هتل TAJ HOTEL   (TOP)

RAMADA PLAZA(آگرا)هتل RAMADA PLAZA

CROWNE PLAZA ROHINI(جیپور)هتل CROWNE PLAZA ROHINI

یک تخته 51,900,000
دو تخته 51,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 44,900,000
کودک 12-5 44,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 610 $
دو تخته 409 $
کودک 6-2 150 $
کودک 12-6 279 $

COUNTRY INN SUITES(دهلی)هتل COUNTRY INN SUITES

CLARKS SHIRAZ(آگرا)هتل CLARKS SHIRAZ (BB)

MANSINGH(جیپور)هتل MANSINGH

یک تخته 51,900,000
دو تخته 51,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 44,900,000
کودک 12-5 44,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 459 $
دو تخته 319 $
کودک 6-2 150 $
کودک 12-6 249 $
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*