تورهای ویژه خارجی /

تور تایلند_بانکوک+پاتایا_ 8 روزه

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 95 نام تور تور تایلند_بانکوک+پاتایا_ 8 روزه تعداد شب 7 مقصد نهایی بانکوک + پاتایا ایرلاین ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2018/12/17 شمسی : 1397/09/26
گالری
بانکوک

بانکوک

پاتایا

پاتایا

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
MONTIEN BKK(بانکوک)هتل MONTIEN BKK (BB) A-one Royal Cruise(پاتایا)هتل A-one Royal Cruise (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
ROYAL ORCHID SHERATON(بانکوک)هتل ROYAL ORCHID SHERATON   (TOP)(BB) ROYAL CLIFF BEACH -MINISUITE SEA VIEW(پاتایا)هتل ROYAL CLIFF BEACH -MINISUITE SEA VIEW
تماس بگیرید
1
 
 
FORUM PARK(بانکوک)هتل FORUM PARK (BB) A-One Star(پاتایا)هتل A-One Star (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Lemeridien bkk(بانکوک)هتل Lemeridien bkk   (TOP)(BB) Renaissance Pattaya(پاتایا)هتل Renaissance  Pattaya
تماس بگیرید
1
 
 
H-RESIDENCE SATHORN(بانکوک)هتل H-RESIDENCE SATHORN (BB) Golden Beach (پاتایا)هتل Golden Beach (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
(Ibis sathorn (STD(بانکوک)هتل (Ibis sathorn (STD IBIS PATTAYA(پاتایا)هتل IBIS PATTAYA (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Bangkok Palace(بانکوک)هتل Bangkok Palace (A-One royal cruise(SUP(پاتایا)هتل (A-One royal cruise(SUP
تماس بگیرید
1
 
 
(Asia Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Asia Bangkok(SUP (Asia Pattaya(Golf View (پاتایا)هتل (Asia Pattaya(Golf View
تماس بگیرید
1
 
 
(Asia Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Asia Bangkok(SUP (Asia Pattaya (Sea View(پاتایا)هتل (Asia Pattaya (Sea View (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Mendarin Center Point(بانکوک)هتل Mendarin Center Point   (TOP) Nova Express(پاتایا)هتل Nova Express (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Mendarin Center Point(بانکوک)هتل Mendarin Center Point   (TOP) Pattaya Sea View(پاتایا)هتل Pattaya Sea View
تماس بگیرید
1
 
 
Mendarin Center Point(بانکوک)هتل Mendarin Center Point   (TOP) Vista Pattaya(پاتایا)هتل Vista Pattaya
تماس بگیرید
1
 
 
Mercure Makkasan(بانکوک)هتل Mercure Makkasan Mercure Pattaya Ocean(پاتایا)هتل Mercure Pattaya Ocean (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Mercure Makkasan(بانکوک)هتل Mercure Makkasan Vista Pattaya(پاتایا)هتل Vista Pattaya
تماس بگیرید
1
 
 
Sukosol(بانکوک)هتل Sukosol Garden Cliff (پاتایا)هتل Garden Cliff
تماس بگیرید
1
 
 
Renaissance Bangkok(بانکوک)هتل Renaissance  Bangkok Renaissance Pattaya(پاتایا)هتل Renaissance  Pattaya
تماس بگیرید
1
 
 
(Eastin Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Eastin Bangkok(SUP Sunbeam(پاتایا)هتل Sunbeam (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Pullman G Bangkok(بانکوک)هتل Pullman G Bangkok (BB) (A-One royal cruise(SUP(پاتایا)هتل (A-One royal cruise(SUP
تماس بگیرید
1
 
 
Pullman G Bangkok(بانکوک)هتل Pullman G Bangkok (BB) Pullman G Pattaya(پاتایا)هتل Pullman G Pattaya (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Amari Watergate (بانکوک)هتل Amari Watergate (BB) Amari Residence(پاتایا)هتل Amari Residence (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Shangri-La(بانکوک)هتل Shangri-La (BB) ROYAL CLIF BEACH (پاتایا)هتل ROYAL CLIF BEACH (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Le Bua (بانکوک)هتل Le Bua (BB) Mytt Beach Pattaya(پاتایا)هتل Mytt Beach Pattaya (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Holiday In Silom(بانکوک)هتل Holiday In Silom (BB) Garden Cliff (پاتایا)هتل Garden Cliff
تماس بگیرید
1
 
 
Holiday In Silom(بانکوک)هتل Holiday In Silom (BB) Baraquda(پاتایا)هتل Baraquda (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
Holiday In Silom(بانکوک)هتل Holiday In Silom (BB) Baraquda(پاتایا)هتل Baraquda (BB)
تماس بگیرید
1
 
 
هتل قیمت به ریال

MONTIEN BKK(بانکوک)هتل MONTIEN BKK (BB)

A-one Royal Cruise(پاتایا)هتل A-one Royal Cruise (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL ORCHID SHERATON(بانکوک)هتل ROYAL ORCHID SHERATON   (TOP)(BB)

ROYAL CLIFF BEACH -MINISUITE SEA VIEW(پاتایا)هتل ROYAL CLIFF BEACH -MINISUITE SEA VIEW

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

FORUM PARK(بانکوک)هتل FORUM PARK (BB)

A-One Star(پاتایا)هتل A-One Star (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Lemeridien bkk(بانکوک)هتل Lemeridien bkk   (TOP)(BB)

Renaissance Pattaya(پاتایا)هتل Renaissance  Pattaya

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

H-RESIDENCE SATHORN(بانکوک)هتل H-RESIDENCE SATHORN (BB)

Golden Beach (پاتایا)هتل Golden Beach (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Ibis sathorn (STD(بانکوک)هتل (Ibis sathorn (STD

IBIS PATTAYA(پاتایا)هتل IBIS PATTAYA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Bangkok Palace(بانکوک)هتل Bangkok Palace

(A-One royal cruise(SUP(پاتایا)هتل (A-One royal cruise(SUP

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Asia Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Asia Bangkok(SUP

(Asia Pattaya(Golf View (پاتایا)هتل (Asia Pattaya(Golf View

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Asia Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Asia Bangkok(SUP

(Asia Pattaya (Sea View(پاتایا)هتل (Asia Pattaya (Sea View (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mendarin Center Point(بانکوک)هتل Mendarin Center Point   (TOP)

Nova Express(پاتایا)هتل Nova Express (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mendarin Center Point(بانکوک)هتل Mendarin Center Point   (TOP)

Pattaya Sea View(پاتایا)هتل Pattaya Sea View

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mendarin Center Point(بانکوک)هتل Mendarin Center Point   (TOP)

Vista Pattaya(پاتایا)هتل Vista Pattaya

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mercure Makkasan(بانکوک)هتل Mercure Makkasan

Mercure Pattaya Ocean(پاتایا)هتل Mercure Pattaya Ocean (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mercure Makkasan(بانکوک)هتل Mercure Makkasan

Vista Pattaya(پاتایا)هتل Vista Pattaya

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sukosol(بانکوک)هتل Sukosol

Garden Cliff (پاتایا)هتل Garden Cliff

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Renaissance Bangkok(بانکوک)هتل Renaissance  Bangkok

Renaissance Pattaya(پاتایا)هتل Renaissance  Pattaya

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

(Eastin Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Eastin Bangkok(SUP

Sunbeam(پاتایا)هتل Sunbeam (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pullman G Bangkok(بانکوک)هتل Pullman G Bangkok (BB)

(A-One royal cruise(SUP(پاتایا)هتل (A-One royal cruise(SUP

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pullman G Bangkok(بانکوک)هتل Pullman G Bangkok (BB)

Pullman G Pattaya(پاتایا)هتل Pullman G Pattaya (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Amari Watergate (بانکوک)هتل Amari Watergate (BB)

Amari Residence(پاتایا)هتل Amari Residence (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Shangri-La(بانکوک)هتل Shangri-La (BB)

ROYAL CLIF BEACH (پاتایا)هتل ROYAL CLIF BEACH (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Bua (بانکوک)هتل Le Bua (BB)

Mytt Beach Pattaya(پاتایا)هتل Mytt Beach Pattaya (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday In Silom(بانکوک)هتل Holiday In Silom (BB)

Garden Cliff (پاتایا)هتل Garden Cliff

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday In Silom(بانکوک)هتل Holiday In Silom (BB)

Baraquda(پاتایا)هتل Baraquda (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday In Silom(بانکوک)هتل Holiday In Silom (BB)

Baraquda(پاتایا)هتل Baraquda (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

 تور تایلند

3 شب بانکوک+4 شب پاتایا

لطفا برای اطلاع از نرخ پکیج های تایلند با کانتر تور تایلند تماس حاصل فرمایید. 


نرخ کودک زیر دو سال 15% بزرگسال می باشد.

 

خدمات تور تایلند شامل : 

1-بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ایر 

2- ویزای توریستی تایلند

3-  اقامت در هتل های بانکوک+پاتایا همراه با صبحانه

4- ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت در مقصد و ترانسفر بین شهری 

5- تور لیدر فارسی زبان درمقصد

6- سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق 

7- یک گشت شهری در بانکوک و یک گشت شهری در پاتایا

8- بیمه مسافرتی 

 

توضیحات

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تایلند :

اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار

2 قطعه عکس 4*6 رنگی ، تمام رخ زمینه سفید

کپی صفحه اول شناسنامه و توضيحات

کپی پشت و رو کارت ملی

 پرینت گردش  حساب 1 ماهه گذشته  با مهر بانک با حداقل مانده 7 میلیون تومان

 

توضیحات : 

1. پرداخت 60% از مبلغ کل تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

2 .  Check in ساعت 14:00 وCheck out  ساعت 12:00 ظهر میباشد.

3. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است.

4 . نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

5. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج ا زکشور به عهده مسافر می باشد.

6. در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ، آژانس هیچگونه تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت .

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*