تورهای ویژه خارجی /

تور تایلند_بانکوک+پاتایا_ 8 روزه

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 95 نام تور تور تایلند_بانکوک+پاتایا_ 8 روزه تعداد شب 7 مقصد نهایی بانکوک + پاتایا حمل ونقل ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2018/12/17 شمسی : 1397/09/26
گالری
بانکوک

بانکوک

پاتایا

پاتایا

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
H-RESIDENCE SATHORN(بانکوک)هتل H-RESIDENCE SATHORN (BB) Wiz Pattaya(پاتایا)هتل Wiz Pattaya (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
275 $
185 $
125 $
 
Bangkok Palace(بانکوک)هتل Bangkok Palace (A-One royal cruise(SUP(پاتایا)هتل (A-One royal cruise(SUP
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
470 $
290 $
160 $
260 $
(Asia Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Asia Bangkok(SUP (Asia Pattaya(Golf View (پاتایا)هتل (Asia Pattaya(Golf View
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
495 $
305 $
165 $
270 $
Mendarin Center Point(بانکوک)هتل Mendarin Center Point   (TOP) Vista Pattaya(پاتایا)هتل Vista Pattaya
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
535 $
325 $
180 $
290 $
Mercure Makkasan(بانکوک)هتل Mercure Makkasan Mercure Pattaya(پاتایا)هتل Mercure Pattaya   (+)(BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
505 $
310 $
170 $
275 $
Pullman G Bangkok(بانکوک)هتل Pullman G Bangkok (BB) Pullman G Pattaya(پاتایا)هتل Pullman G Pattaya (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
805 $
470 $
235 $
420 $
Amari Watergate (بانکوک)هتل Amari Watergate (BB) Amari Residence(پاتایا)هتل Amari Residence (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
715 $
425 $
220 $
380 $
FORUM PARK(بانکوک)هتل FORUM PARK (BB) A-One Star(پاتایا)هتل A-One Star (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
330 $
215 $
135 $
 
H 2 Sathorn(بانکوک)هتل H 2 Sathorn (BB) Sawassdee sunshine(پاتایا)هتل Sawassdee sunshine
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
250 $
175 $
120 $
 
I-Residence sathorn(بانکوک)هتل I-Residence sathorn (BB) Golden Beach (پاتایا)هتل Golden Beach (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
345 $
220 $
140 $
 
Ibis sathorn (Std)no pool(بانکوک)هتل Ibis sathorn (Std)no pool (BB) IBIS PATTAYA(پاتایا)هتل IBIS PATTAYA (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
390 $
245 $
145 $
 
Eastin makkasan (بانکوک)هتل Eastin makkasan (BB) Sunbeam(پاتایا)هتل Sunbeam (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
475 $
295 $
160 $
265 $
Mandarin Center Point (بانکوک)هتل Mandarin Center Point (BB) Balihai bay resort (Dlx Mountain(پاتایا)هتل Balihai bay resort (Dlx Mountain (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
520 $
315 $
175 $
 
Ramada plaza menam riverside(بانکوک)هتل Ramada plaza menam riverside (BB) Citrus grande (Dlx/Balihai Wing(پاتایا)هتل Citrus  grande (Dlx/Balihai Wing (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
615 $
375 $
205 $
335 $
Mercure sukhumvit 11 (بانکوک)هتل Mercure sukhumvit 11 (BB) Mercure Pattaya Ocean(پاتایا)هتل Mercure Pattaya Ocean (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
665 $
390 $
205 $
 
Landmark (Premium(بانکوک)هتل Landmark (Premium (BB) Intercontinental(ResortClassicGardenView(پاتایا)هتل Intercontinental(ResortClassicGardenView   (+)(BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
980 $
555 $
270 $
500 $
هتل قیمت به ریال

H-RESIDENCE SATHORN(بانکوک)هتل H-RESIDENCE SATHORN (BB)

Wiz Pattaya(پاتایا)هتل Wiz Pattaya (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 275 $
دو تخته 185 $
کودک 6-2 125 $
کودک 12-6 -

Bangkok Palace(بانکوک)هتل Bangkok Palace

(A-One royal cruise(SUP(پاتایا)هتل (A-One royal cruise(SUP

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 470 $
دو تخته 290 $
کودک 6-2 160 $
کودک 12-6 260 $

(Asia Bangkok(SUP(بانکوک)هتل (Asia Bangkok(SUP

(Asia Pattaya(Golf View (پاتایا)هتل (Asia Pattaya(Golf View

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 495 $
دو تخته 305 $
کودک 6-2 165 $
کودک 12-6 270 $

Mendarin Center Point(بانکوک)هتل Mendarin Center Point   (TOP)

Vista Pattaya(پاتایا)هتل Vista Pattaya

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 535 $
دو تخته 325 $
کودک 6-2 180 $
کودک 12-6 290 $

Mercure Makkasan(بانکوک)هتل Mercure Makkasan

Mercure Pattaya(پاتایا)هتل Mercure Pattaya   (+)(BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 505 $
دو تخته 310 $
کودک 6-2 170 $
کودک 12-6 275 $

Pullman G Bangkok(بانکوک)هتل Pullman G Bangkok (BB)

Pullman G Pattaya(پاتایا)هتل Pullman G Pattaya (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 805 $
دو تخته 470 $
کودک 6-2 235 $
کودک 12-6 420 $

Amari Watergate (بانکوک)هتل Amari Watergate (BB)

Amari Residence(پاتایا)هتل Amari Residence (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 715 $
دو تخته 425 $
کودک 6-2 220 $
کودک 12-6 380 $

FORUM PARK(بانکوک)هتل FORUM PARK (BB)

A-One Star(پاتایا)هتل A-One Star (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 330 $
دو تخته 215 $
کودک 6-2 135 $
کودک 12-6 -

H 2 Sathorn(بانکوک)هتل H 2 Sathorn (BB)

Sawassdee sunshine(پاتایا)هتل Sawassdee sunshine

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 250 $
دو تخته 175 $
کودک 6-2 120 $
کودک 12-6 -

I-Residence sathorn(بانکوک)هتل I-Residence sathorn (BB)

Golden Beach (پاتایا)هتل Golden Beach (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 345 $
دو تخته 220 $
کودک 6-2 140 $
کودک 12-6 -

Ibis sathorn (Std)no pool(بانکوک)هتل Ibis sathorn (Std)no pool (BB)

IBIS PATTAYA(پاتایا)هتل IBIS PATTAYA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 390 $
دو تخته 245 $
کودک 6-2 145 $
کودک 12-6 -

Eastin makkasan (بانکوک)هتل Eastin makkasan (BB)

Sunbeam(پاتایا)هتل Sunbeam (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 475 $
دو تخته 295 $
کودک 6-2 160 $
کودک 12-6 265 $

Mandarin Center Point (بانکوک)هتل Mandarin Center Point (BB)

Balihai bay resort (Dlx Mountain(پاتایا)هتل Balihai bay resort (Dlx Mountain (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 520 $
دو تخته 315 $
کودک 6-2 175 $
کودک 12-6 -

Ramada plaza menam riverside(بانکوک)هتل Ramada plaza menam riverside (BB)

Citrus grande (Dlx/Balihai Wing(پاتایا)هتل Citrus  grande (Dlx/Balihai Wing (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 615 $
دو تخته 375 $
کودک 6-2 205 $
کودک 12-6 335 $

Mercure sukhumvit 11 (بانکوک)هتل Mercure sukhumvit 11 (BB)

Mercure Pattaya Ocean(پاتایا)هتل Mercure Pattaya Ocean (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 665 $
دو تخته 390 $
کودک 6-2 205 $
کودک 12-6 -

Landmark (Premium(بانکوک)هتل Landmark (Premium (BB)

Intercontinental(ResortClassicGardenView(پاتایا)هتل Intercontinental(ResortClassicGardenView   (+)(BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 980 $
دو تخته 555 $
کودک 6-2 270 $
کودک 12-6 500 $
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور تایلند_بانکوک+پاتایا_ 8 روزه 

4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا

اعتبار پکیج : از 8 مهر تا 9 آبان ماه

 

نرخ پرواز برمبنای پایین ترین کلاس پروازی  با هواپیمایی ماهان  32/900/000  ریال می باشد ، این قیمت نسبت به تاریخ سفر مسافر متغیر بوده که در زمان ثبت نام مشخص میگردد و می بایست با کانتر مربوطه هماهنگ شود.


خدمات تور شامل :          

1- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان

2- ویزای یک بار ورود تایلند

 3- 7 شب اقامت در هتل ها همراه با صبحانه

4-یک گشت نیم روزه شهری در پاتایا

5- ترانسفر فرودگاهی در مقصد

6- ترانسفر بین شهری

7-سیم کارت رایگان به ازای هراتاق

8-لیدرمحلی در مقصد.

توضیحات

تــوضـیـحـات : 

1. پرداخت 60% از مبلغ کل تور به صورت دلاری و هزینه بلیط به صورت ریالی در هنگام ثبت نام الزامی است.

2 .  Check in ساعت 14:00 وCheck out  ساعت 12:00 ظهر میباشد.

3. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است .

4 . نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد .

5.گشت شهری و سیم کارت تنها به مسافرانی که یک هفته اقامت دارند تعلق می گیرد.

6.مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور به عهده مسافر می باشد.

7. در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ، آژانس هیچگونه تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت.

8. کلیه قیمت ها به دلار امریکا می باشد.

9.  نرخ کودک زیر 2 سال  20% نرخ بزرگسال می باشد.


مدارک مورد نیاز :

اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار + 2 قطعه عکس 4*6 رنگی ، تمام رخ زمینه سفید + کپی صفحه اول شناسنامه و توضيحات + کپی پشت و رو کارت ملی +  پرینت گردش  حساب 1 ماهه گذشته  با مهر بانک با حداقل مانده 5 میلیون تومان .

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*