تورهای ویژه خارجی /

تور نوروز 98 گوا 1و 8 فروردین(8 روز و 7 شب)

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 1 نام تور تور نوروز 98 گوا 1و 8 فروردین(8 روز و 7 شب) تعداد شب 7 مقصد نهایی گوا حمل ونقل معراج وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/01/01 شمسی : 1398/10/11
گالری
GOA

GOA

GOA

GOA

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
ORRITEL VILLAGE(گوا)هتل ORRITEL VILLAGE
101,800,000
82,500,000
55,900,000
69,200,000
104,600,000
83,900,000
55,900,000
69,900,000
SUN VILLAGE(گوا)هتل SUN VILLAGE
112,500,000
88,900,000
55,900,000
73,900,000
Rio Boutique(گوا)هتل Rio Boutique
104,600,000
88,900,000
55,900,000
73,900,000
Sandalwood Beach Compact(گوا)هتل Sandalwood Beach Compact
119,700,000
91,700,000
55,900,000
 
Resort De Alturas(گوا)هتل Resort De Alturas
130,400,000
96,800,000
55,900,000
77,400,000
CHANCES RESORT(گوا)هتل CHANCES RESORT
137,800,000
100,600,000
55,900,000
78,700,000
SandalWood Beach Premier(گوا)هتل SandalWood Beach Premier
138,900,000
101,000,000
55,900,000
78,700,000
SUN VILLAGE(گوا)هتل SUN VILLAGE
143,300,000
112,500,000
55,900,000
84,900,000
Fortune Miramar(گوا)هتل Fortune Miramar
163,700,000
113,900,000
55,900,000
89,700,000
Park Regis Goa(گوا)هتل Park Regis Goa
166,100,000
114,600,000
55,900,000
88,300,000
HardRock(گوا)هتل HardRock
158,300,000
117,500,000
55,900,000
91,700,000
SandalWood Beach Compact(گوا)هتل SandalWood Beach Compact
157,500,000
117,500,000
55,900,000
 
SandalWood Beach Premier(گوا)هتل SandalWood Beach Premier
170,400,000
123,900,000
55,900,000
91,000,000
Fortune Miramar(گوا)هتل Fortune Miramar
186,200,000
124,700,000
55,900,000
91,700,000
Resort Rio(گوا)هتل Resort Rio
173,900,000
127,500,000
55,900,000
91,700,000
RADISSON BLU CAVALOSIM(گوا)هتل RADISSON BLU CAVALOSIM (ALL )
193,300,000
128,200,000
55,900,000
93,000,000
CHANCES RESORT(گوا)هتل CHANCES RESORT
197,400,000
130,200,000
55,900,000
94,400,000
Cidade De Goa(گوا)هتل Cidade De Goa
184,000,000
131,800,000
55,900,000
97,200,000
ZURI WHITE SANDS(گوا)هتل ZURI WHITE SANDS (ALL )
191,200,000
146,100,000
55,900,000
101,900,000
Hard Rock Goa(گوا)هتل Hard Rock Goa
219,000,000
154,700,000
55,900,000
146,900,000
Grand Hyatt(گوا)هتل Grand Hyatt
253,400,000
158,300,000
55,900,000
108,000,000
Cidade De Goa(گوا)هتل Cidade De Goa
234,000,000
161,000,000
55,900,000
108,000,000
Resort Rio(گوا)هتل Resort Rio
236,200,000
162,500,000
55,900,000
109,400,000
Holiday Inn Resort Goa(گوا)هتل Holiday Inn Resort Goa
292,500,000
178,300,000
55,900,000
119,700,000
هتل قیمت به ریال

ORRITEL VILLAGE(گوا)هتل ORRITEL VILLAGE

یک تخته 101,800,000
دو تخته 82,500,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 69,200,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
یک تخته 104,600,000
دو تخته 83,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 69,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUN VILLAGE(گوا)هتل SUN VILLAGE

یک تخته 112,500,000
دو تخته 88,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 73,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Rio Boutique(گوا)هتل Rio Boutique

یک تخته 104,600,000
دو تخته 88,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 73,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sandalwood Beach Compact(گوا)هتل Sandalwood Beach Compact

یک تخته 119,700,000
دو تخته 91,700,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Resort De Alturas(گوا)هتل Resort De Alturas

یک تخته 130,400,000
دو تخته 96,800,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 77,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CHANCES RESORT(گوا)هتل CHANCES RESORT

یک تخته 137,800,000
دو تخته 100,600,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 78,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SandalWood Beach Premier(گوا)هتل SandalWood Beach Premier

یک تخته 138,900,000
دو تخته 101,000,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 78,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUN VILLAGE(گوا)هتل SUN VILLAGE

یک تخته 143,300,000
دو تخته 112,500,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 84,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Fortune Miramar(گوا)هتل Fortune Miramar

یک تخته 163,700,000
دو تخته 113,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 89,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Park Regis Goa(گوا)هتل Park Regis Goa

یک تخته 166,100,000
دو تخته 114,600,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 88,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HardRock(گوا)هتل HardRock

یک تخته 158,300,000
دو تخته 117,500,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 91,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SandalWood Beach Compact(گوا)هتل SandalWood Beach Compact

یک تخته 157,500,000
دو تخته 117,500,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SandalWood Beach Premier(گوا)هتل SandalWood Beach Premier

یک تخته 170,400,000
دو تخته 123,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 91,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Fortune Miramar(گوا)هتل Fortune Miramar

یک تخته 186,200,000
دو تخته 124,700,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 91,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Resort Rio(گوا)هتل Resort Rio

یک تخته 173,900,000
دو تخته 127,500,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 91,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RADISSON BLU CAVALOSIM(گوا)هتل RADISSON BLU CAVALOSIM (ALL )

یک تخته 193,300,000
دو تخته 128,200,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 93,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CHANCES RESORT(گوا)هتل CHANCES RESORT

یک تخته 197,400,000
دو تخته 130,200,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 94,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Cidade De Goa(گوا)هتل Cidade De Goa

یک تخته 184,000,000
دو تخته 131,800,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 97,200,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ZURI WHITE SANDS(گوا)هتل ZURI WHITE SANDS (ALL )

یک تخته 191,200,000
دو تخته 146,100,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 101,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hard Rock Goa(گوا)هتل Hard Rock Goa

یک تخته 219,000,000
دو تخته 154,700,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 146,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Hyatt(گوا)هتل Grand Hyatt

یک تخته 253,400,000
دو تخته 158,300,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 108,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Cidade De Goa(گوا)هتل Cidade De Goa

یک تخته 234,000,000
دو تخته 161,000,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 108,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Resort Rio(گوا)هتل Resort Rio

یک تخته 236,200,000
دو تخته 162,500,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 109,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday Inn Resort Goa(گوا)هتل Holiday Inn Resort Goa

یک تخته 292,500,000
دو تخته 178,300,000
نفر سوم -
کودک 5-2 55,900,000
کودک 12-5 119,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور گوآ_ 8 روز و 7 شب ویژه نوروز

تاریخ حرکت تور: از 25 اسفند 

امکانات تور: 

     ** بلیط رفت و برگشت ماهان ایر مستقیم به گوآ

     ** 7 شب اقامت در هتل ها با خدمات صبحانه ، ناهار و  شام 

     ** یک روز گشت شهری بازدید از شهر گوآ

     **  راهنمای فارسی زبان 

     ** بیمه مسافرتی 

     ** ویزا 

     ** ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

نکات مهم: 

     ** نرخ کودک زیر دو سال 790/000 تومان می باشد.

     ** پرداخت 60% از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی هست.

     ** مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است.

     ** بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

     ** مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر بوده و شرکت قدس گشت مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.

     **  برای در خواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 2/000/000 تومان بابت هر صندلی به مبالغ فوق اضافه می گردد. 

 مدارک مورد نیاز:

     ** گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار 

     ** تمامی گذرنامه‌های قبلی

     ** 2 قطعه عکس5×5 رنگی، زمینه سفید، جدید، تمام رخ 

     ** کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

     ** تکمیل فرم مشخصات فردی 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*