هتل خارجی / هتل های آذربایجان / هتل های باکو /

QAFQAZ CITY HOTEL

QAFQAZ CITY HOTEL
هتل QAFQAZ CITY HOTEL
 
درجه هتل هتل QAFQAZ CITY HOTEL نوع سرویس BB تعداد اتاق 325 سايت qafqazhotels.com/qafqaz-baku-city-hotel-and-residence ترانسفر ندارد
گالری
wash room

wash room

wash room

wash room

wash room

wash room

vorodi

vorodi

vorodi

vorodi

vorodi

vorodi

vorodi

vorodi

vorodi

vorodi

spa

spa

spa

spa

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

lobby

lobby

lobby

lobby

lobby

lobby

Conference Room

Conference Room

Conference Room

Conference Room

RESTAURANT

RESTAURANT

Balcony

Balcony

ارسال نظرات

*
*