هتل خارجی / هتل های چین / هتل های پکن /

Crown Plaza U-Town

Crown Plaza U-Town
هتل Crown Plaza U-Town
 
درجه هتل هتل Crown Plaza U-Town نوع سرویس BB سايت ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/beijing/pegut/hoteldetail ترانسفر ندارد
گالری
nama

nama

pool

pool

lobby

lobby

rooms

rooms

rooms

rooms

bathroom

bathroom

gym

gym

wedding

wedding

ارسال نظرات

*
*