سفارت

سودان

تلفن:88781183-4

آدرس:بزرگراه آفريقا ، خيابان بابك بهرامي ، شماره 39

سوريه

تلفن:22059031-2

آدرس:بزرگراه آفريقا ، خيابان ايرج ، شماره 19

سوئد

تلفن:22296802

آدرس:خيابان پاسداران ، بالاتر از سه راه فرمانيه ، خيابان بوستان ، شماره 5

سوئيس

تلفن:22008333

آدرس:بزرگراه آفريقا ، خيابان فرزان غربي ، شماره 59

صحرا

تلفن:22228299

آدرس:خيابان شريعتي

عربستان سعودي

تلفن:22288543

آدرس:اقدسيه ، خيابان نيلوفر ، شماره 1

عراق

تلفن:22210672

آدرس:خيابان شريعتي ، پل رومي ، كوچه كرميان ، شماره 17

عمان

تلفن:22056831-2

آدرس:بزرگراه آفريقا ، كوچه تنديس ، شماره 12

فرانسه

تلفن:۶۴۰۹۴۰۰۰

آدرس:تهران ، خیابان حافظ ـ خیابان توفل لوشاتو ـ پلاک ۶۶-۶۴

فلسطين

تلفن:66402513

آدرس:خيابان فلسطين ، نبش بزرگمهر ، شماره 145

فنلاند

تلفن:22215577-9

آدرس:خيابان الهيه ، خيابان آقا بزرگي ، بن بست شيرين ، شماره 4

فيليپين

تلفن:22047802-3

آدرس:بزرگراه آفريقا ، بلوار گل آذين ، كوي مهيار ، شماره 13

قزاقستان

تلفن:22565933-4

آدرس:دروس ، خيابان هدايت ، كوي مسجد ، شماره 4

قطر

تلفن:22051255-6

آدرس:خيابان آفريقا ، بلوار گل آذين ، شماره 4

كانادا

تلفن:88873548-9

آدرس:خيابان مطهري ، درياي نور ، شماره 57

كرواسي

تلفن:22587039

آدرس:خيابان پاسداران ، بهستان اول ، شماره 25

كره جنوبي

تلفن:88054900-4

آدرس:خيابان شيخ بهايي ، خيابان دانشور غربي ، شماره 18

كره شمالي

تلفن:88796700

آدرس:ميدان ونك ، كوچه ارم ، شماره 22

كلمبيا

تلفن:22541981

آدرس:بزرگراه آفريقا ، خيابان ارمغان شرقي ، شماره 27

كنيا

تلفن:22049355

آدرس:بزرگراه آفريقا ، بلوار گيتي ، شماره 17