سفارت

آرژانتين

تلفن:88718294

آدرس:ميدان آفريقا - ساختمان آليـتاليا

آلمان

تلفن:33114111-4

آدرس:خيابان فردوسي ، روبروي بانك مركزي

آذربايجان

تلفن:22212554

آدرس:خيابان ملك

اردن هاشمي

تلفن:88088356

آدرس:خيابان بخارست ، شماره 8

ارمنستان

تلفن:66704838

آدرس:خيابان انقلاب ، خيابان رازي ، خيابان شهريار ، پلاك 10

اروگوئه

تلفن:22052030

آدرس:خيابان آفريقا ، خيابان عاطفي شرقي ، پلاك 45

ازبكستان

تلفن:22299780

آدرس:پاسداران ، اقدسيه

اسپانيا

تلفن:88714575-6

آدرس:خيابان قائم مقام فراهاني ، جنب تهران كلينيك

استراليا

تلفن:88724456-7

آدرس:خيابان بخارست ، كوچه 23

اسلواك

تلفن:22411164

آدرس:خيابان وليعصر ، خيابان شهيد فلاحي ، شماره 38

اتريش

تلفن:88710753

آدرس:ميدان آفريقا ، شماره 78

افغانستان

تلفن:88737151

آدرس:خيابان دكتر بهشتي ، نبش خيابان 4

اكراين

تلفن:88034119

آدرس:ونك

امارات متحده عربي

تلفن:88781333-4

آدرس:خيابان وليعصر ، شماره 4355

اندونزي

تلفن:88716865

آدرس:خيابان قائم مقام فراهاني ، شماره 210

انگلستان

تلفن:66705011-9

آدرس:خيابان نوفل لوشاتو ، بابي ساندرز

ايتاليا

تلفن:66726955-7

آدرس:خيابان فرانسه

ايرلند

تلفن:22297918

آدرس:فرمانيه ، خيابان كامرانيه شمالي

بحرين

تلفن:88773383

آدرس:بزرگراه آفريقا ، قبل از چهارراه جهان كودك ، شماره 248

برزيل

تلفن:88033498

آدرس:ميدان ونك ، بعد از بزرگراه كردستان ، شماره 58