سفارت

آرژانتين

تلفن:۲۲۵۷۷۴۳۳

آدرس:تهران ، دروس، خیابان یار محمدی،‌ شماره ۶

آلمان

تلفن:۳۹۹۹۰۰۰۰

آدرس: تهران، خیابان فردوسی، جنب کوچه برلن، پلاک ۳۲۴

آذربايجان

تلفن:۲۲۵۵۴۲۵۵

آدرس:تهران ، پاسداران،‌نیستان سوم، کوجه راستوان، پلاک ۱۶

اردن

تلفن:۲۲۷۵۷۸۲۲

آدرس:تهران ، شهرک غرب، خیابان زرافشان، شماره ۱۵۵۳

ارمنستان

تلفن:۶۶۷۰۴۸۳۳

آدرس:تهران ، خیابان جمهوری، خیابان استاد شهریار، نبش کوچه رازی، شماره ۱

اروگوئه

تلفن:22052030

آدرس:خيابان آفريقا ، خيابان عاطفي شرقي ، پلاك 45

ازبكستان

تلفن:22299780

آدرس:پاسداران ، اقدسيه

اسپانيا

تلفن:۲۲۵۶۸۶۸۱

آدرس:تهران، دروس، بلوار شهرزاد،خیابان شادی، کوچه اول شرقی، شماره ۱۰

استراليا

تلفن:88724456-7

آدرس:خيابان بخارست ، كوچه 23

اسلواك

تلفن:22411164

آدرس:خيابان وليعصر ، خيابان شهيد فلاحي ، شماره 38

اتريش

تلفن:88710753

آدرس:ميدان آفريقا ، شماره 78

افغانستان

تلفن:88737151

آدرس:خيابان دكتر بهشتي ، نبش خيابان 4

امارات متحده عربي

تلفن:88781333-4

آدرس:خيابان وليعصر ، شماره 4355

اندونزي

تلفن:88716865

آدرس:خيابان قائم مقام فراهاني ، شماره 210

انگلستان

تلفن:66705011-9

آدرس:خيابان نوفل لوشاتو ، بابي ساندرز

ايتاليا

تلفن:66726955-7

آدرس:خيابان فرانسه

ايرلند

تلفن:22297918

آدرس:فرمانيه ، خيابان كامرانيه شمالي

بحرين

تلفن:88773383

آدرس:بزرگراه آفريقا ، قبل از چهارراه جهان كودك ، شماره 248

برزيل

تلفن:88033498

آدرس:ميدان ونك ، بعد از بزرگراه كردستان ، شماره 58

برونئي دارالسلام

تلفن:88784238

آدرس:بزرگراه آفريقا ، خيابان بابك بهرامي ، شماره 60